Simskola
1300 kr/8 ggr vilket inkluderar en bokningsavgift på 300 kr. När anmälan är bekräftad är den också bindande.
Vi tillämpar syskonrabatt och tvillingrabatt - när ni anmäler er betalar ni fullt pris för Barn nr.1 och skriver sedan in antingen SYSKON eller TVILLING under rabattkod.

Babysim nybörjare
1350 - 1500 kr/9 ggr inklusive ett teoritillfälle beroende på dag.

Simskola
1350 -1400 kr/8 ggr beroende på dag.

Intensivsimskola 975 kr/5 ggr

Vattenträning  
900 kr/8 ggr - Max antal 9 st/grupp

Bassänghyra - max antal badande 8 st 

650 kr/h 
1500 kr/ 3h 

Privatlektioner
650 kr/30 min

Instruktör vattenträning
1000 kr/h och 50 kr/person för bad

Vi säljer inga badkort för närvarande då vi vill hålla antalet personer som vistas i våra lokaler nere.

Bankgiro: 302-1748
Swishnummer: 123 355 85 58